Vores opgaver

Vi løser opgaver indenfor

 • Nedrivning
 • Nedknusning
 • Nedskæring af stålkonstruktioner og elevatorer
 • Sanering af hhv. PCB, asbest, bly, klorerede paraffiner, skimmel og duemøg
 • PCB-Screening
 • PCB forseglning
 • Container- og kran/grab kørsel
 • Jordkørsel
 • Gravearbejder af faskiner og fundamenter
 • Opbankning af sandpuder
 • Udlægning/udlejning af køreplader
 • Udlejning af byggepladshegn

FAKTA OM PCB

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et at verdens 10 farligste miljøgifte.

I Danmark indeholder op mod 25 % af parcelhusene store koncentrationer af PCB hvoraf hvert tiende hus indeholder så stor en koncentration at det reelt udgør en risiko for både mennesker og miljø.

PCB SCREENING

PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen “The dirty dozen” under Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig med henblik på at nedbringe mængden af disse stoffer – herunder PCB.

INDKAPSLING OG FORSEGLING

Ved indkapsling og forsegling af PCB, anvendes samme metoder som anvendes ved sanering

Dog kan alle bygningsdele forblive intakte såfremt man vælger at lade den PCB der er trukket ind i bygningsdelene forsegle.