Tilbud

A&B Nedrivning ApS giver naturligvis altid et uforpligtende skriftligt tilbud på enhver opgave.

Vi beskriver altid opgavens art i tilbuddet således at du aldrig er i tvivl om hvad det er du betaler for.

Ring på tlf. 61 65 01 00 for et uforpligtende tilbud.

HVAD KAN DU GØRE

Kombiner evt. den lovpligtige PCB-Screening af din ejendom med en bygningsgennemgang hvor andre problemstoffer som Bly og Asbest samtidig kan kortlægges.

Du er ansvarlig og det er derfor er din pligt som bygherre at:

  • Screene din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB.
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
  • Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden det påbegyndes.
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald.