PCB-screening

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013 hvilket har medført et lovpligtigt krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle bygningsarbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977. I forbindelse med anmeldelsen skal der gennemføres en PCB-screening og derefter muligvis en PCB-kortlægning. Bygningsejere skal derfor være særligt opmærksomme ved renovering og nedrivning af bygninger, hvor der er udført  bygningsarbejder i ovennævnte periode. Kombiner evt. den lovpligtige PCB-Screening af din ejendom med en bygningsgennemgang hvor andre problemstoffer som Bly og Asbest samtidig kan kortlægges. Du er ansvarlig og det er derfor er din pligt som bygherre at:

  • Screene din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB.
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
  • Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden det påbegyndes.
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald.

FAKTA OM PCB

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et at verdens 10 farligste miljøgifte. PCB kan overføres til mennesker gennem kost, ved hudkontakt og gennem indånding. PCB kan skade helbredet, men formodes ikke at kunne medføre akut sygdom. Hud og forplantningsevnen kan tage skade ved længere tids påvirkning. PCB er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, hormonsystemet og immunapperatet. PCB mistænkes for at være kraftfremkaldende. PCB blev brugt i byggematerialer som fx. fugemasse, thermorvinduer, gulvmasser og malinger samt som isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr. PCB kan sprede sig til tilstødende materialer ligesom det afgiver giftige dampe der kan diffundere til andre materialer og ødelægge indeklimaet. PCB kan indkapsles således at afgasning stoppes og bygningsdele på den måde kan bevares. Du kan få flere fakta på www.pcb-guiden.dk I Danmark indeholder op mod 25 % af parcelhusene store koncentrationer af PCB hvoraf hvert tiende hus indeholder så stor en koncentration at det reelt udgør en risiko for både mennesker og miljø. Du kan hyre A&B Nedrivning ApS til at sanere din ejendom for PCB og samtidig lade os stå for udarbejdelse af PSS og myndighedsbehandling.

INDKAPSLING OG FORSEGLING AF PCB

Ved indkapsling og forsegling af PCB, anvendes samme metoder som anvendes ved sanering, dog kan alle bygningsdele forblive intakte såfremt  man vælger at lade den PCB der er trukket ind i bygningsdelene forsegle. Denne metode er allerede anvendt mange steder og vinder mere og mere frem. Når først der er forseglet, stopper afgasningen af PCB og man opnår derved  et rent indeklima uden at foretage destruktive indgreb på bygningen. Her anvender vi produkter der ikke er skadelige for miljøet – og man kan efterfølgende male over med almindelig maling såfremt det ønskes.

FAKTA OM ANSVAR OG PLIGT

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013 hvilket har medført et lovpligtigt krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle bygningsarbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

I forbindelse med anmeldelsen skal der gennemføres en PCB-screening og derefter muligvis en PCB-kortlægning.

Bygningsejere skal derfor være særligt opmærksomme ved renovering og nedrivning af bygninger, hvor der er udført bygningsarbejder i ovennævnte periode.

Vi laver PCB-screening på hele Sjælland

HVAD KAN DU GØRE

Kombiner evt. den lovpligtige PCB-Screening af din ejendom med en bygningsgennemgang hvor andre problemstoffer som Bly og Asbest samtidig kan kortlægges.

Du er ansvarlig og det er derfor er din pligt som bygherre at:

  • Screene din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB.
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
  • Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden det påbegyndes.
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald.