Nedrivning

A&B Nedrivning ApS udfører alle former for nedrivningsarbejder i dialog med kunden.

Det er vigtigt for os at enhver opgave udføres til alles tilfredsstillelse, dog med fokus på miljøet og med størst mulig genanvendelse af de bygningsdele der nedrives.

HVAD KAN DU GØRE

Kombiner evt. den lovpligtige PCB-Screening af din ejendom med en bygningsgennemgang hvor andre problemstoffer som eksempelvis Asbest, Bly, Kviksølv og Zink samtidig kan kortlægges.

Du er ansvarlig og det er derfor er din pligt som bygherre at:

  • Få screene din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB.
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
  • Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden det påbegyndes.
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald.