Nedknusning

Ved større nedrivningsopgaver tilbyder vi nedknusning af beton og tegl således at nedknusningsfragmenterne kan genanvendes
på ejendommen eller eventuelt sælges som bla. indbygningsmateriale i veje.

FAKTA OM ANSVAR OG PLIGT

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013 hvilket har medført et lovpligtigt krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle bygningsarbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

I forbindelse med anmeldelsen skal der gennemføres en PCB-screening og derefter muligvis en PCB-kortlægning.

Bygningsejere skal derfor være særligt opmærksomme ved renovering og nedrivning af bygninger, hvor der er udført bygningsarbejder i ovennævnte periode.

Vi laver PCB-screening på hele Sjælland