Miljøsanering generelt

Vi har specialiceret i miljøsanering inden for følgende områder:

  • Asbest
  • Bly og øvrige tungmetaller
  • Duemøg
  • Klorerede paraffiner
  • PCB
  • Skimmel

Vi bruger Arbejdstilsynet som sparringspartner og arbejder vi hele tiden på at udvikle nye metoder i forbindelse med saneringsopgaver således at den mest sikre, hurtigste, nemmeste og mest ergonomiske metode altid anvendes til den pågældende opgave. Dette giver også en økonomisk fordel i langt de fleste tilfælde.

Med fokus på sikkerhed og sundhed, opdaterer vi os løbende med fornyet viden inden for området således at vi hele tiden er på forkant med de nyeste saneringsmetoder.

A&B Nedrivning ApS har de fornødne kurser og certifikater der kræves inden for ovennævnte typer miljøsanering.

FAKTA OM ANSVAR OG PLIGT

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013 hvilket har medført et lovpligtigt krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle bygningsarbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

I forbindelse med anmeldelse af affald skal der udføres en PCB-screening og derefter muligvis en PCB-kortlægning.

Bygningsejere skal derfor være særligt opmærksomme ved renovering og nedrivning af bygninger, hvor der er udført bygningsarbejder i ovennævnte periode.

A&B Nedrivning ApS bruger Dansk Center For Miljøscreening – www.miljøscreening.dk               og anbefaler at man som kunde får lavet en miljørapport før man indhenter tilbud på nedrivning.