Kontakt A&B Nedrivning

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et at verdens 10 farligste miljøgifte. PCB er dokumenteret kræftfremkaldende.

I Danmark indeholder op mod 62.700 parcelhuse så store koncentrationer af PCB at det reelt udgør en risiko for både mennesker og miljø.

PCB indgår som en af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen “The dirty dozen” under Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig, med henblik på at nedbringe mængden af disse stoffer – herunder PCB.

Dog er det muligt at lade bygningsdele forblive intakte såfremt man vælger at lade den PCB der er trukket ind i bygningsdelene forsegle.

Bestil et uforpligtende tilbud på PCB-screening af din ejedom hos vores samarbejdspartner Dansk Center For Miljøscreening – www.miljoescreening.dk

A&B Nedrivning ApS | Alkmaar Alle 8, 2791 Dragør | Telefonnr.: 61 65 01 00 | E-mail: abnedrivning@gmail.com | CVR-nummer: 34 49 14 45